تبلیغات
توسعه مکران - گفتار خدایی و رفتار شیطانی
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

بدترین خطا در جامعه قضاوت بر مبنای ظاهر ادمهاست . ایمان مفهومی قلبی دارد و بر اساس ظاهر آراسته و یا نامناسب ادم ها نمی توان به ایمان قلبی انها پی برد . گرچه نمی توان به صورت مطلق تاثیر ایمان قلبی را بر ظاهر انسانها انکار کرد .
                    سبحه بر کف، توبه بر لب،دل پر از شوق گناه                                             معصیت را خنده می آید ز استغفار ما.

انچه که می تواند مبنایی بر ایمان قلبی ادمها باشد عملکرد و رفتار واقعی (نه ظاهری) انها در جامعه است .  خداوند نیروی توانمندی است که منبع خیر و نیکی هاست و از ضمیر درونی و منویات قلبی همه موجودات آگاه است . 
نظام هستی و خلقت بر مبنای حکمت خداوند بنا نهاده شده است .حکمتی که بر مبنای خیر و نیکی قرار دارد و نمی توان با دو رنگی و چند رنگی ان را بازی داد 
شاید لحظاتی چند بتوان با ظاهریی اتو کشیده و قیافه ای حق به جانب ادمها را فریب داد اما ان نیروی بیکران و قدرت بی پایان که نظاره گر نظم و حکمت بی بدیل جهان هستی قرار دارد فریفته نمی شود اما صبری بس طولانی و حکیمانه دارد 
نماز و روزه و حج و زکات و .... همه از فرامین و دستورات آن قدرت بی انتها عالم هستی هستند تا انسانها را لحظاتی از دنیای خود فارغ نموده و متوجه آن ذات مقدس کنند اما انچه که بیش از همه ارزش و مقامی والا دارد ترفیع انسانیت انسانهاست که آفرینش بدان سبب به وجود آمده است 
پس ظاهر گفتار خدایی و رفتارشیطانی ما را به سمت و سو انسانیت سوق نمی دهدطبقه بندی: اجتماعی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت