تبلیغات
توسعه مکران - همدلی را در چه می دانیم
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
ادما با زبونشون فقط اون چیزی که تو ی دلشون است بیان می کنند . سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند .بنابراین این زبان انسانها نیست که انها را به هم نزدیک می کند بلکه قلبهای اوناست که حرفهای مشترک دارند و با هم یکرنگ می شوند 
همدلی اکتسابی است چون همه مون کمبودش را در وجودمون حس می کنیم .چون اگر ذاتی بود هیچکس نیازی به همدل نداشت اما اگر پیداش کردیم مواظبش باشیم چون صداقت و گذشت مطلق است . 
با داشتن هدف مشترک و تلاش صادقانه و بدون چشمداشت می توان همدل بود اما همدلی راستین و عمیق توان تبدیل شدن  به همزبانی را دارد فقط در صورتی که طرفین تلاش خود را بکنند 


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت