تبلیغات
توسعه مکران - نقدی بر مطلب (نقش تریبون مذهب در مطالبه حقوق مردم بلوچ) نوهان
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

نوهان اندیشمندی است که سعی دارد با دیدگاهی اعتدالی نسبت به همه مشکلات این مرز و بوم نگاهی داشته باشد و از فرهنگ و هنر تا اجتماع و مذهب و ... در نوشته هایش جایگاه خاص خود را پیدا کرده است .
شاید به واسطه نقش بسیار پر رنگ مذهب و بیش از آن مذهبیون در زندگی مردم بلوچستان جایگاه این قشر از منظرهای مختلف مورد نقد قرار می گیرد 
به گفته یک دوست همراهی روحانیت با مردم از زمان تولد ( خواندن اذان در گوش نوزاد ) تا مرگ ( خواندان نماز جنازه و دعای بعد از قبر ) در فرهنگ این مردم جایگاه خاص خود را دارد و می تواند نقش بی بدیلی را درتوسعه داشته باشد  


متاسفانه  تعابیر نوهان از قوم بلوچ دراذهان عمومی . خشونت -قاچاق مواد مخدر- ترور - انتقام - گروگانگبری  - حملات انتحاری و..... تعابیری هستند که به عینیت خود را نشان داده اند و انانی که خود را دوستدار و مدافع قوم بلوچ معرفی می کنند عامل اصلی این رفتارهای غیر انسانی به شمار می روند و تابلو زشت  و منحوسی ازبلوچ مهربان - خوش قلب و غیرتمند درجامعه نشان داده اند . 

انان با رفتارهای ددمنشانه خود  تخم های نفاق و کینه را در جامعه می کارندو با هر عمل وحشیانه خود تصویری زننده تر از قوم بلوچ را دراذهان عمومی زنده می کنند و متاسفانه رفتارهای نابخردانه دوستان نادان هم ذهنیت های درونی فقر و نداری و بیکاری و تبیض قومی را در جامعه تشدید می کند 

اما در این میان وظیفه نخبگان جامعه به ویژه نسلهای تحصیل کرده و روحانیت محترم به عنوان تنها تریبون مدافع حقوق مردم که تصویری نادرست از انها خلق شده است بسیارحساس و مهم می باشد .

شاید ذهنیت عموم مردم از مطالبات  ذهنیت های متفاوتی باشد و هر یک از دیدگاه خود به منظر حق بنگرد اما بنظر می رسد که کمک به رشد توسعه همه جانبه و زدودن آثار منفی نگرش به قوم بلوچ و رسیدن به قله های علم و دانایی از مهمترین حقوقی هستند که می توانند جایگاه قوم بلوچ و نگرش عموم جامعه را تغییر دهند.  

اما مهم ترین قسمت بحث نوهان موضوع تریبون بسیار قدرتمندی است که به ویژه در دهه های اخیردر اختیار مهمترین و موثرترین طبقه اجتماعی قرار دارد و متاسفانه در جهت رشدو توسعه جامعه قرار نگرفته است .   

پاسخ به این موضوع از نظر دیدگاههای مختلف متفاوت است و و به صورت مطلق هم نمی توان برای ان پاسخی مثبت و یا منفی داد 

ادامه دارد .......
طبقه بندی: فرهنگی،  اجتماعی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت