تبلیغات
توسعه مکران - مهربانی با خویشتن
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
زندگی دنیوی ما بر خلاف ظاهر بسیار پر زرق و برق خود همچون گذرگاه موقتی است که ادمها در آن با اختیار کامل آزموده می شوند . انان می توانند با در اختیار داشتن همه توانایی ها بهترین و یا بدترین سرنوشت را برای خود رقم بزنند .
اما ابزارهایی وجود دارد که با تمسک به آن می توان مسیر درست از نادرست را تشخیص داد و در  این بازار آشفته سربلند بیرون آمد 
همه امور جهان هستی بر اساس حکمت خداوندی بنا نهاده شده است . این حکمت در ذره ذره اجزای این جهان هویداست و تنها نیاز به قلبی پاک و بی الایش داردکه آن را با همه وجود خود درک کند . قلبی که بتواند با توکل بر این قدرت بی انتها و راستی در گفتار و نیکی در کردار عبدیت خود را به اثبات برساند و لیاقت و شایستگی خود را برای همه نعمتهای پیدا و نهان خداوندی بر دیگر آفریده های این خالق بزرگ رخ بنمایاند .
بسیاری از آموخته های این مکتب الهی همچون رفتار و گفتار و پندار نیک ریشه در رضایتمندی درونی انسان دارد و عمل به ان خود نوعی مهربانی با خویشتن به حساب می آید طبقه بندی: اجتماعی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت