تبلیغات
توسعه مکران - عرق
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
هی باخود فکر میکنم.
چگونه است که ما در این سر دنیا،عرق میریزیم و وضعمان این است و انها در
ان سر دنیا عرق میخورند و وضعشان آن است.
نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن.دکترشریعتی


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت