تبلیغات
توسعه مکران - علف های هرز
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
مطلب زیر حاصل نشست تعدادی از دوستان  وبلاگ نویس شهرستان نیکشهر است که در اینده نزدیک تحلیلی در مورد فعالیت های مخرب گروه های شب نامه نویس سابق و شبه وبلاگ نویسان نوین در این وبلاگ ارائه خواهد شد

جلسه وبلاگ نویسان نیکشهری با هدف مقابله با شبهه وبلاگ نویسان فتنه گر

جلسه جوانان فعال در دنیای مجازی با حضور بیش از 10 نفر از وبلاگ نویسان فعال در شهرستان نیکشهر با هدف انسجام فکری بین وبلاگ نویسان و جلوگیری از توطئه های برخی شبه وبلاگ نویس و فتنه گر برگزار گردید.
در این جلسه با اشاره به اتفاقات چند ماه گذشته و بی اخلاقی های صورت گرفته در فضای مجازی و هتک حرمت برخی فتنه گران وبلاگ نویس نما به مردم و مسئولین شهرستان جهت پیگیری اقدامات قضایی توسظ وبلاگ نویسان تاکید شد.
به اعتقاد صنف وبلاگ نویسان شهرستان برخی از فتنه گران در لباس وبلاگ نویس با ارتکاب جرائم اینترنتی در صدد مخدوش نمودن چهره و نام واقعی وبلاگ نویسی هستند که این امر باید با هوشیاری و حساسیت وبلاگ نویسان مواجه شود.
در این جلسه بیانیه ای در محکومیت اقدامات و تحرکات برخی شبهه وبلاگ نویس جهت ضربه زدن به منافع مردمی به امضاء بیش از ده نفر وبلاگ نویس شهرستان رسید و بر شناسایی عوامل فتنه گر و اختلاف انگیز و رسانه ای نمودن تحرکات و انگیزه های آنها تاکید شد.
وبلاگ نویسان شهرستان نیکشهر با تاکید بر همدلی و همراهی با مسئولین شهرستان و انعکاس عملکرد دولت مردان در کنار انتقادات سازنده و اصولی بر فعالیت های منسجمانه و برگزاری جلسات منظم صنف وبلاگ نویسان به صورت هفتگی تصویب شد.
همچنین در این جلسه کلیه مستنداتی که توسط وبلاگ نویسان از فعالیت های مجرمانه شبهه وبلاگ نویسان فتنه گر جمع آوری شده در هفته های اخیر تحویل مقامات قضایی خواهد شد.
در پایان مقرر گردید این جلسات بصورت هفتگی و منظم بصورت دوره ای تشکیل گردد.
همچنین مقرر گردید سه نفر از وبلاگ نویسان به نمایندگی از این جمع ، ماه آینده جهت ثبت فعالیت های قانونی خود در کانون وبلاگ نویسان اقدام نمایند.


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت