تبلیغات
توسعه مکران - مسافران راه الله
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
الان وقتشه با خدایت خلوت کنی! وقتی کاری انجام نمی شه، حتما خیری توش هست، وقتی مشکل پیش بیاد ، حتما حکمتی داره، وقتی کسی را از دست می دی ، حتما لیاقتت را نداشته، وقتی تو زندگیت ، زمین بخوری حتماً چیزی است که باید یاد بگیری، وقتی بیمار می شی ، حتماً جلوی یک اتفاق بدتر گرفته شده، وقتی دیگران بهت بدی می کنند ، حتماً وقتشه که تو خوب بودن خودتو نشون بدی، وقتی اتفاق بد یا مصیبتی برات پیش می یاد ، حتماً داری امتحان پس می دی، وقتی همه ی درها به روت بسته می شه، حتماً خدا می خواد پاداش بزرگی بابت صبر و شکیبایی بهت بده، وقتی سختی پشت سختی می یاد ،حتماً وقتشه روحت متعالی بشه، وقتی دلت تنگ می شه ، حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشیعناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت