تبلیغات
توسعه مکران - دفاع مقدس
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
                              حکایت مردان آن روز و مردان امروز

دعا داشتند ادعا نداشتند/ نیایش داشتند نمایش نداشتند/حیا داشتند ریا نداشتند/رسم داشتند اسم نداشتند 
روح مردان بی ادعایی که عاشقانه رفتند شاد باد 
اما حالا : 
به جای سائیدن پیشانی بر خاک پیشانی داغ می کنند تا سیاه شود و ادعا داشته باشند / شو نمایش برپا می کنند تا سابقه نشان دهند /در کمال بی حیایی با انتساب به این و آن  ریا می کنند /به جای رسم و مردانگی نامردی به جامعه تزریق می کنند طبقه بندی: فرهنگی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت