تبلیغات
توسعه مکران - نهادینه کردن حس خدمت
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 

شروع سال تحصیلی برای اولیا و مربیان و دانش آموزان هر یک مفهومی خاص دارد . اولیا دانش آموزان در این مقطع حساسیت های بیشتری به خرج می دهند و گویا تعیین سرنوشت فرزندان خود را در این مقطع می دانند . مربیان بار مسئولیت خود را در این دوران حس می کنند و عده ای برای ماموریتی بس بزرگ چون تربیت نسل و عده ای برای داشتن شغل و گذران زندگی وقت می گذارنند . دانش آموزان هم چون وظیفه ای همیشگی رفتن به سر کلاس و نوشتن مشقهای شبانه را تجربه می کنند 

اما در این گیر و دار اتفاقی بس بزرگ در حال روی دادن است که می تواند سرنوشت نسل و سرزمینی را تغییر  و یا سکونی همیشگی را رقم زند 

تعریف دوره های آموزش و سیستم آموزشی کشور به صورت سیستمی منطبق با هدف های مورد نظر و اماده سازی و تربیت فرزندان با برنامه آموزشی و تربیتی بر اساس نیاز های مادی و معنوی و همکاری و همیاری اولیا و مریبان در این زمینه می تواند بسیار کارساز باشد .

متاسفانه دیدگاه حاکم در اکثر  اولیا و بدنبال آن فرزندان آنها از تحصیل علم و دانش داشتن شغل و برخورداری از امکانات زندگی است در حالی که اگر تفکر خدمت به سرزمین و سربلندی و پیشرفت آن در زمان امادگی و دبستان در کودک نهادینه شود شرایط به گونه ای دیگر رقم می خورد و احساسات ملی و مذهبی همواره این نو نهال را تا زمان تنومندی همراهی خواهد کرد  


طبقه بندی: فرهنگی، 
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت