تبلیغات
توسعه مکران - پایان جهان
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
 فردا 21 دسامبر 2012 است . می گویند  بیش از 5 هزار سال پیش قوم مایا که دارای تمدنی پیشرفته بودند چنین روزی را پایان جهان پیش بینی کردند . در صورت وقوع چنین اتفاق بزرگی از خانم های عزیز درخواست می گردد اگر در آن جهان احیانا سیبی به انها تعارف شد از خوردن آن جدا خوداری فرمایند که حال برگشتن دوباره به این جهان را نداریم 


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت