تبلیغات
توسعه مکران - حس
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
از بین همه نعمتهای خداوند نعمت حس است که باعث می شود ادمی در همه کارهای خود با توان و انرژی مضاعفی عمل کند . حس کار کردن - حس نوشتن - حس ....... . 


عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت