تبلیغات
توسعه مکران - دلتنگی هایم
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
امشب دلم بشدت گرفته است .از اون دسته دلتنگی ها که تا وانفسای جان انسان طاقت را می برد . نفس کشیدن برام سخت شده است . احساس می کنم مردانگی از جهان رخت بربسته است . نمی دونم شاید مقصر من باشم که جهان را وارونه می بینم . حس می کنم هیچکس در جای خود قرار نگرفته است .ادمهای بزرگ در کنج عزلتند و غریبانه می نگرند .ادمهای کوچک در جایگاه ادمهای بزرگ ترکتازی می کنند . برای دادخواهی و اجرای عدالت بازار مکاره درست شده است و برای درمان درد های دردمندان طبیبان کاسب شده اند و مریضان مشتری . دزدان روح و جسم همه جا در کمین اند و پاک طینتان برای حفظ گوهر پاک وجودشان نگران . سخت است در این فضای جانفرسا نفس کشیدن . دلدادگی به افسانه ای بدل شده است که تنها در قصه مادر بزرگها می توان یافت و دلدادگان واقعی را در اعماق تاریخ باید جستجو کرد 
انگار بذر اعتماد را از بیخ و بن خشکانده اند و فقط قبای زیبایی به نام تعارف و زبان بازی بر آن پوشانده اند . در این فضای وانفسا ظاهر و باطن ادمها شکلی متفاوت به خود گرفته است و تشخیص را بسیار سخت نموده است . تشنگان قدرت خود را شیفتگان خدمت جا زده اند و هر دم فتنه جدیدی از اخر الزمان را می نمایاند . 
نمایش نظرات 1 تا 30
عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت