تبلیغات
توسعه مکران - ماندلا : نماد صلح و آشتی
سخن حق را از هر کس شنیدی بپذیر، اگر چه دشمن و بیگانه باشد و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، اگر چه دوست و نزدیک باشد

 بازدید : مرتبه
 
چرا ماندلا محبوب قلبهاست .؟ او چه خدمتی به جامعه بشریت کرده است که دلها چنین محبوب و مجذوب او شده است ؟ 

عناوین ویژه
پیوند های سایت
نویسندگان
آرشیو مطالب
ترجمه سایت